KURULLAR


TPRECD Yönetim Kurulu
Başkan Dr. Sühan Ayhan
Başkan Yardımcısı Dr. Selahattin Özmen
Genel Sekreter Dr. Özay Özkaya Mutlu
Bilimsel İşler Sorumlusu Dr. Şükrü Yazar
İnternet ve Bülten/e-Dergi Sorumlusu Dr. Zekeriya Tosun
Sayman Dr. Gaye Filinte
TTB-Tarihçe ve Üyelik Sorumlusu Dr. Burak Kaya
Bilimsel İşler Sorumlusu Dr. Şükrü Yazar
Bölge Temsilcisi Dr. Yalçın Yontar

Düzenleme Kurulu
Dr. Atilla Çoruh
Dr. Gaye Filinte
Dr. Neşe Kurt Özkaya
Gelecek Etkinlikler

Geçmiş Etkinlikler