KURULLAR


TPRECD Yönetim Kurulu
Başkan Dr. Sühan Ayhan
Başkan Yardımcısı Dr. Selahattin Özmen
Genel Sekreter Dr. Özay Özkaya Mutlu
Bilimsel İşler Sorumlusu Dr. Şükrü Yazar
İnternet ve Bülten/e-Dergi Sorumlusu Dr. Zekeriya Tosun
Sayman Dr. Gaye Filinte
TTB-Tarihçe ve Üyelik Sorumlusu Dr. Burak Kaya

Düzenleme Kurulu
Bölge Temsilcisi - Toplantı Başkanı Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden
Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Selahattin Özmen
Geçmiş Etkinlikler