ONLİNE BİLDİRİ


Bildirileri bildiri@plastikbolgetoplantisi.org adresine iletiniz.
15 Eylül bildiri gönderiminde son tarih.

Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.

• Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.

• Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.

• Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

• Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.

• Bildiri özetleri (olgu sunumları hariç) standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir:

- Amaç

- Gereç ve Yöntem

- Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)

- Sonuç(lar)

- Bildiriye bir adet tablo, grafik veya resim eklenebilir.

Geçmiş Etkinlikler