KURULLAR


TPRECD Yönetim Kurulu
Başkan Dr. Sühan Ayhan
Başkan Yardımcısı Dr. Selahattin Özmen
Genel Sekreter Dr. Özay Özkaya Mutlu
Bilimsel İşler Sorumlusu Dr. Şükrü Yazar
İnternet ve Bülten/e-Dergi Sorumlusu Dr. Zekeriya Tosun
Sayman Dr. Gaye Filinte
TTB-Tarihçe ve Üyelik Sorumlusu Dr. Burak Kaya

Bölge Temsilcisi Dr. Yiğit Tiftikcioğlu
Düzenleme Kurulu
Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Yiğit Tiftikcioğlu
Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Mutaf
Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Cenk Demirdöver
Gelecek Etkinlikler

Geçmiş Etkinlikler