BİLİMSEL PROGRAM


29 KASIM 2019
08:30-09:00 Kayıt
09:00-09:30 Açılış Töreni ve Konuşmalar
Prof. Dr. Yiğit Özer Tiftikcioğlu - TPRECD Ege Bölge Temsilcisi
Prof. Dr. Şükrü Yazar - TPRECD Bilimsel İşler Sorumlusu
Prof. Dr. Sühan Ayhan - TPRECD Başkanı
Prof. Dr. Cemil Gürgün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Necdet Budak - Ege Üniversitesi Rektörü
09:30-10:30

Panel 1: Yüz Cerrahi Anatomisi ve Rekonstrüksiyonun Temelleri

Oturum Başkanları:

Dr. Eksal Kargı, Dr. Yiğit Özer Tiftikcioğlu

Yüz Rekonstrüksiyonlarına Tarihsel Bakış

Dr. Ecmel Songür

Yüz Anatomisinde Dikkat Edilecek Noktalar

Dr. Okan Bilge

Yüz Rekonstrüksiyon Algoritması

Dr. Ersin Gür

Yüz Bölgesi Malignitelerinde Lokal ve Serbest Flep Tercihleri

Dr. Emrah Kağan Yaşar

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-13:00

Panel 2: Ortognatik Cerrahi ve Kemik Rekonstrüksiyonu

Oturum Başkanları:

Dr. Cüneyt Özek, Dr. Ersin Gür

Mandibula Osteotomileri

Dr. Tahir Gürler

Ortognatik Cerrahi

Dr. Ersoy Konaş

Maksilla Rekonstrüksiyonu

Dr. Adnan Menderes

Mandibula Rekonstrüksiyonu

Dr. Yiğit Özer Tiftikcioğlu

Çene ve Yüz Bölgesinin Kemik Onarımında Farklı Uygulamalar

Dr. Özhan Çelebiler

Kompleks Kraniyofasiyal Defektlerin Onarımı

Dr. Hakan Arslan

13:00-14:00 Öğle Arası
14:00-15:30

Panel 3: Yüz Defektlerinin Onarımı - 1

Oturum Başkanları:

Dr. Ufuk Bilkay, Dr. Hakan Arslan

Temporal Kas Flebi ile Periorbital Bölge Rekonstrüksiyonu

Dr. Gökhan Tunçbilek

Burun Rekonstrüksiyonu

Dr. Osman Akdağ

Dil Rekonstrüksiyonu

Dr. Bülent Saçak

Kulak Rekonstrüksiyonu

Dr. Mehmet Dadacı

Alveolar Kleft

Dr. Cenk Demirdöver

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30

Panel 4: Yüz Defektlerinin Onarımı - 2

Oturum Başkanları:

Dr. Tahir Gürler, Dr. Cenk Demirdöver

Geçmişten Günümüze Otojen Dokularla Yüz Rekonstrüksiyonu

Dr. Mehmet Mutaf

Çeşitli Nedenlerle Yüzde Oluşmuş Doku Kayıplarında Klinik Deneyimlerimiz

Dr. Vagif Gelender

Fasiyal Paralizide Ağız Reanimasyonu

Dr. Levent Yoleri

Fasiyal Paralizide Göz Kapağı Reanimasyonu

Dr. Ulaş Bali

Göz Kapağı Rekonstrüksiyonu

Dr. Ulaş Bali

17:30-18:00 Ara
18:00-19:00

KONFERANS: ' Kıvılcımdan Aleve '

Dr. Serra Menekay

30 KASIM 2019
09:00-10:30

Panel 5: Mikrotia ve Kulak Anomalileri

Oturum Başkanları:

Dr. Mustafa Yılmaz, Dr. Haluk Vayvada

Mikrotia Olgularında Değerlendirme Kriterleri

Dr. Mehmet Mutaf

Kulak Kepçesi Rekonstrüksiyonu

Dr. Mehmet Mutaf

Sekonder Mikrotia Olgularının Tedavisi

Dr. Mehmet Mutaf

Mikrotiaya Eşlik Eden Anomalilerin Tedavisi

Dr. Mehmet Mutaf

Anterior Otoplasti

Dr. Onur Erol

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-13:00

Panel 6: Yüzde Yanık Sekellerinin Onarımı

Oturum Başkanları:

Dr. Yalçın Akın, Dr. Serhan Tuncer

Yüz Rekonstrüksiyonlarına Yaklaşımlar

Dr. Onur Erol

Yüzdeki Yanık Skarlarının Tedavisi

Dr. Onur Erol

İnceltilmiş Prefabrike Flepler ile Yüz Yüzeyinin Değiştirilmesi

Dr. Murat Topalan

Yanığa Bağlı Yüz Deformitelerinin Tedavisinde Algoritmik Yaklaşım

Dr. Mehmet Mutaf

13:00-14:00

Öğle Arası

14:00-15:30

Panel 7: Yüz Rekonstrüksiyonu

Oturum Başkanları:

Dr. Mehmet Alper, Dr. Adnan Menderes

Pediyatrik Hasta Grubunda Çözümler

Dr. Murat Topalan

Kraniyofasiyal Bölgeye Yerleşik Vasküler Malformasyonlara Tedavi Yaklaşımları

Dr. İbrahim Vargel

Yüzde Yumuşak Doku Yaralanmalarına Yaklaşım

Dr. Osman Akdağ

Orbital Ekzanterasyonlar ve Onarımları

Dr. Uğur Anıl Bingöl

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00

Panel 8: Skalp ve Alın Rekonstrüksiyonu

Oturum Başkanları:

Dr. Naci Karaçal, Dr. Uğur Anıl Bingöl

Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıkları

Dr. Ufuk Emekli

Skalp Rekonstrüksiyonu

Dr. Şükrü Yazar

Geniş ve Komplike Skalp Defektlerinde Onarım Prensipleri

Dr. Serhan Tuncer

Skalp Replantasyonlarında Kişisel Deneyimlerim

Dr. Mehmet Dadacı

Akılcı İlaç Sunumu

Dr. Yiğit Tiftikcioğlu