ONLINE BİLDİRİ


Bildirileri bildiri@plastikbolgetoplantisi.org adresine iletiniz.

31 Ocak bildiri gönderiminde son tarih.

Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.
• Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
• Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.
• Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
• Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
• Bildiri özetleri (olgu sunumları hariç) standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir:
- Amaç
- Gereç ve Yöntem
- Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
- Sonuç(lar)
- Bildiriye bir adet tablo, grafik veya resim eklenebilir.

Geçmiş Etkinlikler